เกี่ยวกับเรา

แนะนำธุรกิจ และ ประสบการณ์

พื้นสนามบาสเกตบอลในร่ม
ระบบพื้น bio-cushion classic เป็นระบบพื้นสนามแข่งขันกีฬาระบบโครงสร้างหยุ่นตัว
ทำให้พื้นมีความหยุ่นตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา และช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในขณะเล่นกีฬา
ด้วยระบบพื้นและการตกแต่งสนามทำให้คุณรู้สึกเหมือนเล่นในสนามระดับ NBA

01

ประสบการณ์การจากการสร้าง
และบริหารสนามบาสเก็ตบอลให้เช่า
กว่า 5 สาขา กว่า 10 สนาม

02

B Pro เป็นสนามบาส indoor ให้เช่าที่อยู่คู่กับ
Soccer Pro สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสนามบาสมาตรฐาน NBA
แห่งแรกในประเทศไทย

03

B Pro มีสาขาและจำนวนสนามมากที่สุด
ในขณะนี้ โดยที่ B Pro Court
เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งพื้นสนาม

04

เพราะฉะนั้น B Pro Court
จึงเข้าใจความต้องการ
ของคนที่เล่นบาสอย่างแท้จริง

แนะนำธุรกิจ และ ประสบการณ์

พื้นสนามบาสเกตบอลในร่ม
ระบบพื้น bio-cushion classic เป็นระบบพื้นสนามแข่งขันกีฬาระบบโครงสร้างหยุ่นตัว ทำให้พื้นมีความหยุ่นตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา และช่วยลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในขณะเล่นกีฬา ด้วยระบบพื้นและการตกแต่งสนามทำให้คุณรู้สึกเหมือนเล่นในสนามระดับ NBA

01

ประสบการณ์การจากการสร้าง และบริหารสนามบาสเก็ตบอลให้เช่ากว่า 5 สาขา กว่า 10 สนาม

02

B Pro เป็นสนามบาส indoor ให้เช่าที่อยู่คู่กับ Soccer Pro สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสนามบาสมาตรฐาน NBA แห่งแรกในประเทศไทย

03

B Pro มีสาขาและจำนวนสนามมากที่สุดในขณะนี้ โดยที่ B Pro Court เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งพื้นสนาม

04

เพราะฉะนั้น B Pro Court จึงเข้าใจความต้องการของคนที่เล่นบาสอย่างแท้จริง

Social Media

ติดตามผลงานของเราและข้อมูลข่าวสารได้ที่