หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

ขั้นตอนการเปลี่ยนหญ้าที่ เร็ว สะอาด ประหยัด
และไม่ทำให้หญ้าเก่าเสียหาย

บริการฟื้นฟูสนาม
SPORTCHAMP
บริการฟื้นฟูและดูแลสนามที่ได้มาตรฐาน และถูกต้อง ให้หญ้าตั้งและยืดระยะการใช้งาน ด้วยเครื่อง SPORTCHAMP จากเยอรมัน
บริการเปลี่ยนหญ้า
ด้วยเครื่อง RENOMATIC
เครื่อง RENOMATIC ที่จะรวบรวมทรายและยาง เพื่อใช้ในการเปลี่ยนพื้นสนามหญ้าเทียมในครั้งต่อไป เป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถ นำหญ้าเก่าไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อได้
ระยะเวลาและสภาพสนาม
ที่ควรเปลี่ยนหญ้า
หากเป็นสนามเชิงพาณิชย์ควรเปลี่ยนทุก 4-6 ปี โดยสังเกตได้ จากใบหญ้าที่เริ่มหลุด ขาด หรือล้มจนไม่กลับมาตั้งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนหญ้านั้นจะช่วยดึงลูกค้าให้ใช้บริการสนามต่อไป รวมถึงสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
บริการฟื้นฟูสนาม
SPORTCHAMP
บริการฟื้นฟูและดูแลสนามที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้อง ให้หญ้าตั้งและยืดระยะการใช้งาน
ด้วยเครื่อง SPORTCHAMP จากเยอรมัน
บริการเปลี่ยนหญ้า
ด้วยเครื่อง RENOMATIC
เครื่อง RENOMATIC ที่จะรวบรวมทรายและยาง
เพื่อใช้ในการเปลี่ยนพื้นสนามหญ้าเทียมในครั้งต่อไป
เป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถ
นำหญ้าเก่าไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อได้
ระยะเวลาและสภาพสนาม
ที่ควรเปลี่ยนหญ้า
หากเป็นสนามเชิงพาณิชย์ควรเปลี่ยนทุก 4-6 ปี โดยสังเกตได้
จากใบหญ้าที่เริ่มหลุด ขาด หรือล้มจนไม่กลับมาตั้งขึ้น
ซึ่งการเปลี่ยนหญ้านั้นจะช่วยดึงลูกค้าให้ใช้บริการสนามต่อไป
รวมถึงสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ